Generelle vilkår ved cykelleje

Afbestilling mindre end 48 timer før lejeperiodens påbegyndelse, opkræves med 100 %. Mindre justeringer (20 procent, eller herunder) i antal deltagere kan foretages frit indtil 24 timer før starttidspunktet.
Afbestilling og justeringer mindre end 48 timer før arrangementet, kan opkræves med 100 %.
Det er altid lejers forpligtigelse at tilse at lejecyklen er forsvarlig opbevaret og aflåst. MTB-tours tilbyder gratis lån af lås ved langtidudlejning. Hvis cyklen bortkommer i de første 30 dage af en lejeperiode – dækker lejers egen forsikring ofte, men dækning kan variere fra forsikringsselskab til selskab, så det er i første omgang lejers forpligtigelse at erstatte tabet overfor MTB-tours.
Det lejede må ikke uden udlejers skriftlige samtykke benyttes til andet end private ture for lejer og dennes husstand. Firmaer og institutioner der lejer udstyr hos MTB-tours, er undtaget denne regel.
Hvis det udlejede bliver tilbageleveret efter aftalt periode, kan MTB-.tours opkræve ekstra betaling modsvarende den normale lejepris.

Normal slitage af cyklen er inkluderet i lejeomkostninger. Hvis cyklen har taget skade i en sådan grad, at den ikke kan repareres eller at væsentlige dele er beskadiget og skal udskiftes, har udlejer ret til erstatning svarende til reparationens omkostninger på op til 80% af cyklens nyværdi.